Vävnadsrådet logo

Linköping

Vävnadsinrättningen vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Brännskadecentrum vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken är sen 2010 ett av två centra med uppdrag för rikssjukvård av svåra brännskador. Läs mer om brännskadebehandling i Linköping här.

Vävnadsinrättningen för hud och odlade celler vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) att bedriva vävnadsinrättning samt att hantera donerad hud som köps in från Nederländerna.

Verksamheten är mitt inne i processen att ansöka om tillverkningstillstånd för framställning av autologa hudceller (keratinocyter) för cellterapi av patienter med omfattande brännskador, och flera andra metoder är under utveckling.

Anläggningen består av ett C-klassat renrum med klass A säkerhetsbänkar för cellterapi och ett D-klassat renrum för utvecklingsarbete, med tillhörande slussar och serviceutrymmen.

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt