Vävnadsrådet logo

DCD-projektet – från teori till praktik. Start 5 februari!

DCD*-projektet har sedan senhösten 2015 tagit fram förutsättningar för ett pilotprojekt i Sverige. 5 februari startar piloter på sex olika sjukhus i landet.
Dessa sjukhus är:

  • CIVA Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • CIVA Karolinska universitetssjukhuset, Solna
  • MIVA Södersjukhuset, Stockholm
  • IVA, Centralsjukhuset Kristianstad
  • IVA, Västmanlands sjukhus Västerås
  • IVA, Skånes universitetssjukhus Malmö

Projektets medarbetare har tagit fram ett pilotprotokoll (länk dokument DCD-projektet) och genomfört utbildning vid två tillfällen för de utvalda DCD-teamen.

Projektets medarbetare har också deltagit vid en konferens om etikfrågor och en nationell runda-bords-konferens om den s.k. No touch-tiden. Resultaten av de båda konferenserna är inarbetade i DCD-protokollet. Rapporter från konferenserna återfinns på hemsidan.

Projektet har till dags dato föreläst, informerat, diskuterat och förankrat projektet vid 121 olika tillfällen runt om i landet.

För ytterligare information finns en broschyr om projektet att ladda ner på denna hemsida (länk dokument DCD-projektet). Det finns också möjlighet att maila projektet med frågor härifrån.

*DCD = Donation after Circulatory Death, som i Sverige kallas för ”donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt