Utbildning
24
jan
2019

Nationellt donationsmöte 2019 i Linköping

24 -25 Januari Linköping » Läs mer

28
feb
2019

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

28 Februari Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

11
apr
2019

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

11 April Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

14
maj
2019

Avancerad Donationsutbildning

14 Maj Scandic Hotel Västerås » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Regelverk

Donationsverksamhet

Avlidna kan donera vävnader och/eller organ.  Efter donation sker tillvaratagande på en operations- eller patologavdelning.

Donationsverksamheten ska identifiera möjliga donatorer, utreda samtycke och lämplighet samt besluta om tillvaratagande. Donationsverksamheten ansvar även för rapportering av ev avvikande händelser till vävnadsinrättningen eller transplantationscentrat.

Medicinska kriterier, inklusive smittester, för en donator är beskrivna i regelverken och kompletteras av mottagande vävnadsinrättning eller transplantationscentra.

Vårdgivarens donationsansvariga sjuksköterskor och läkare svarar för främjande och samordning av donation av organ och vävnader från avlidna. Vårdgivaren har det övergripande ansvaret att upprätthålla goda rutiner, en stödjande organisation samt en lämplig utbildning av berörd personal.

EU-direktiven syftar bl a till att förhindra handel med organ och vävnader.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt