Vävnadsrådet logo

Hornhinnebanken i Lund

Hornhinnebanken i Lund är en del av Vävnadsbanken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund som är en multivävnadsbank. Upptagningsområdet för hornhinnor är hela den Södra Regionen och ett nära samarbete med transplantationsverksamheten finns för att även hornhinnor ska kunna tillvaratas i samband med organdonationer.

Vävnadsbanken i Lund tillhandahåller förutom hornhinnor även hjärtklaffar, hud och hörselben för transplantation.

KONTAKT
e-post: vavnadsbanken@skane.se
POSTADRESS
Skånes Universitetssjukhus Lund
Vävnadsbanken
Baravägen 37
221 85 Lund

Länk till egen sida

Nationellt Donationsmöte 2020

Varmt välkommen till det Nationella Donationsmötet den 20–21 januari 2020 på Frösö Park Hotel, Östersund.…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt