Vävnadsrådet logo

IT-projekt spårbarhet

Nationell samordning

Vävnadsrådet driver en nationell samordning av IT-stöd för spårbarhet för celler och vävnader. Detta omfattar samordning mellan olika vävnadsverksamheter, mellan olika delar av landet och mellan blodverksamhet och vävnadsverksamhet.

Vävnadsrådets projekt inom IT:

  • Vävnadsanpassning av ProSang för vävnadsinrättningar vid landsting med ProSang inom blodverksamheten, se till höger
  • GamIT för IT-stöd för vävnadsinrättningar för könsceller
  • Projekt om svensk tillämpning av kodverk för identifiering och märkning av celler och vävnader

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt