Utbildning
26
nov
2019

Avancerad Donationsutbildning

26 November Torekov Hotell » Läs mer

05
dec
2019

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

5 December Friiberghs Herrgård, Örsundsbro » Läs mer

05
dec
2019

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

5 December Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

20
jan
2020

Nationella Donationsmötet 2020

20-21 Januari 2020 Frösö Park Hotel, Östersund » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Koder

ISBT128 är det kodsystem som kommer att införas i Sverige för alla celler och vävnader som ska användas för transplantation. Det ger en unik kod, med 13 tecken, till varje enskild enhet. Koden kan översättas till klartext ,på aktuellt språk, vid utskrift på etiketter. Systemet utvecklades ursprungligen för blodprodukter och används idag även för hematopoetiska stamceller, vissa leukocyter och ben.

I koden ligger information om

 • Plats för tillvaratagandet
 • År för tillvaratagandet
 • Ett unikt löpnummer för varje tillvaratagandetillfälle
 • Information om typ av vävnad eller cell
 • Infomation om typ av ursprungsvävnad
 • Vävnadsdelens nummer om den delats i flera enheter (sk. splittsiffra)
 • Förvaringstemperatur

Koden kan även innehålla information om

 • Tillsatser från tillvaratagandet (anti-koagulantia)
 • Om vävnaden eller cellen frusits
 • Mängd och typ av frysmedium
 • Andra typer av tillsatser
 • Olika typer av bearbetning
 • Avsedd användning
 • Övriga egenskaper som är viktiga för en säker användning av produkten

Beskrivning av systemet

Förvaltning och utveckling av ISBT 128

ISBT128 förvaltas på internationell nivå av organisationen ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Associations). ICCBBA har ett register över aktuella och tidigare koder samt granskar och godkänner nya koder. Se www.iccbba.org.
I Sverige förvaltas ISBT128 av SweBA (Svensk blod-alians), vilka har en arbetsgrupp för kodarbetet. Förutom de internationella koderna finns det koder enligt ISBT128-systemet som enbart används i Sverige. SweBAs arbetsgrupp vidareförmedlar beställningar av nya internationella koder till ICCBBA.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt