Vävnadsrådet logo

Deltagare i arbetsgrupp

Donation från tredjepartsdonator

 

Namn
Landsting/huvudman
Kersti Lundin, ordf Västra Götaland
Gunilla Sydsjö, vice ordf Östergötland
Britt Friberg
Skåne
Mona Bungum Skåne
Yvonne Kaselli Stockholm
Camilla Stenfelt Stockholm, privat
Kjell Wånggren Stockholm
Johannes Gudmundsson
Uppsala
Ann-Louise Gejervall
Västra Götaland
Birgitta Tysklind
Västerbotten, privat
Mikael Lood
Örebro

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt