Utbildning
09
maj
2019

Grundutbildning i donation för intensivvårdspersonal

9-10 Maj Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

09
maj
2019

Kurs inom GMP för ATMP

9 Maj Radisson Blu, Sky City, Arlanda » Läs mer

14
maj
2019

Avancerad Donationsutbildning

14 Maj Scandic Hotel Västerås » Läs mer

22
maj
2019

Grundutbildning i vävnadsdonation

22-23 Maj Arken Hotell & Art Garden Spa, Göteborg » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Begrepp

Betydelsen av begreppet ”kontroll” för definitionen av vävnadsinrättning

Directive 2004/23/EC, Art. 2

‘tissue establishment’ means a tissue bank or a unit of a hospital or another body where activities of processing, preservation, storage or distribution of human tissues and cells are undertaken. It may also be responsible for procurement or testing of tissues and cells.

Direktiv 2004/23/EG, Art. 2 (svensk översättning)

Vävnadsinrättning  vävnadsbank eller avdelning på ett sjukhus eller annat organ där det sker bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler. Vävnadsinrättningen kan också ansvara för tillvaratagande eller kontroll av vävnader och celler.

– här betyder kontroll testning

Lag 2008:286

Vävnadsinrättning – Inrättning där fysisk eller juridisk person bedriver verksamhet som innefattar kontroll, bearbetning, konservering, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor eller för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor. Verksamheten kan också innefatta tillvaratagande, import eller export av mänskliga vävnader eller celler.”

– här betyder kontroll ankomstkontroll, begreppet ’testning’ har fallit bort

SOSFS 2009:31

Vävnadsinrättning – inrättning där fysisk eller juridisk person bedriver verksamhet som innefattar kontroll, bearbetning, förvaring eller distribution av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor eller för tillverkning av läkemedel avsedda för användning på människor och som även kan innefatta donation, tillvaratagande, import eller export av mänskliga vävnader eller celler.”

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt