Utbildning
15
nov
2018

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

15 November Tyvärr är kursen inställd pga. för få kursdeltagare. » Läs mer

15
nov
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme.

15-16 November Åkersberg, Höör » Läs mer

22
nov
2018

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

22-23 November Hjortviken konferenscenter, Hindås » Läs mer

22
nov
2018

Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik

22 November Borlänge » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Vävnader och celler

Regelverk gällande celler för transplantation/icke-ATMP

 

Sammanfattning av regelverk för organ, vävnader, celler och blod

Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd vid hantering av vävnader och celler för transplantation

Vävnader och celler från människa tillvaratas, bearbetas och används inom många olika medicinska specialiteter. Om syftet är att använda dem till människor eller för att tillverka läkemedel eller medicintekniska produkter för användning till människor, omfattas de av regelverket för vävnader och celler.

Regelverkens syfte är att säkerställa kvalitet, säkerhet och spårbarhet i hela kedjan donation till användning (transplantation, läkemedelstillverkning eller annan användning). Höga krav ställs på

  • ledningssystem och ansvar,
  • dokumentation, rapportering och spårbarhet
  • rutiner kring donation, tillvaratagande, hantering och användning av vävnader och celler
  • utredning och rapportering av avvikande händelser och biverkningar.

Huvudansvaret för kvalitet, säkerhet och spårbarhet ligger på vävnadsinrättningarna.

För att bedriva vävnadsverksamhet krävs tillstånd som vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Regelverket omfattar inte

  • vävnader avsedda för autolog användning, t.ex. hudtransplantation vid sårvård, brännskadebehandling och estetisk behandling, om tillvaratagande och användning sker vid samma kirurgiska ingrepp,
  • bröstmjölk, som regleras i särskilda föreskrifter.

 

 

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt