Vävnadsrådet logo

Utbildning

Föredrag på en utbildning.

Donationsrådet har tidigare ordnat och delfinansierat utbildningar om organ- och vävnadsdonation. Donationsrådet är numera inordnat under Socialstyrelsen, vars funktion är att ha tillsyn över vårdgivarnas uppdrag. Ansvaret att ge utbildning åligger vårdgivarna och därför har SKL tagit över ansvaret för denna utbildning och även ansvaret för den delfinansiering av utbildningarna som Socialstyrelsen tidigare stod för.
Vävnadsrådet har tagit fram kurser som SKL stöder ekonomiskt. För dessa kurser har målbeskrivningar och kvalitetskrav fastställts.  Se alla våra utbildningar.

Föredrag på en utbildning.

Aktuella utbildningar

09
nov
2017

EDHEP

9-10 November Inställd kurs! Stiftsgården Åkersberg, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

16
nov
2017

EDHEP

16-17 November Hjortviken konferenscenter, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

07
dec
2017

EDHEP

7-8 December Friiberghs Herrgård, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

08
mar
2018

EDHEP

8-9 Mars Friiberghs Herrgård, European Donor Hospital Education Programme » Läs mer

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt