Vävnadsrådet logo

Donationsgruppens vårdgivargrupp

Den första delen av gruppens arbete bestod i att identifiera hinder och möjligheter i vårdgivarnas organisation. Bland annat har en kartläggning av de donationsansvariga läkarnas och sjuksköterskornas (DAL och DAS) uppdrag gjorts under 2012.

Gruppen har även tagit fram en kvalitetshandbok för organ- och vävnadsdonation som färdigställdes hösten 2014 och finns publicerad här. Handboken är tänkt att fungera som en mall som skall vara till hjälp när donationsverksamheterna skapar sina egna rutiner och kvalitetsdokument. I handböckerna finns bland annat förslag på hur uppdragsbeskrivningar för DAL och DAS kan utformas samt hur man kan lägga upp verksamhetsplaner och verksamhetsrapporter.

Där finns också rekommenderade mätetal för organ- och vävnadsdonation. Mätetalen för organdonation kommer till stor del att implementeras i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) preliminärt from 2016.

Vårdgivargruppen samverkade med utbildningsgruppen i en satsning på att kommunicera ut frågan om organ- och vävnadsdonation till såväl personal, patienter som närstående.

Gruppen avslutade sitt arbete december 2014.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt