Vävnadsrådet logo

Donationsansvariga

Donationsansvariga i Sverige

Transplantationslagen innebär att det ska finnas tillgång till donationsansvarig läkare och/eller donationsansvarig sjuksköterska på sjukhus eller enheter där donationsingrepp får utföras.

Vävnadsrådet arbetar särskilt med nationella utbildningar för DAL och DAS. Se vidare under Utbildning

De DAL och DAS som har ett regionalt uppdrag har bildat en samarbetsgrupp och träffas regelbundet.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt