Vävnadsrådet logo

Donationsutredare vävnad

Vid många vårdgivare finns särskild personal som utreder lämpligheten för en person att bli vävnadsdonator. Utredningsarbetet kan även vara kombinerat med andra arbetsuppgifter vid en vävnadsinrättning eller intensivvårdsavdelning.

Utredningen består av

  • utredning av samtycke till donation
  • utredning av medicinsk lämplighet genom journalgranskning, kontakt med vårdpersonal och intervju (av anhöriga om avliden donator)

Efter utredningen fattar en läkare beslut om att tillvaratagande av vävnad får ske.

Vävnadsrådet har tagit fram nationella utbildningar för personal som utreder donation. Se vidare under Utbildning

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt