Vävnadsrådet logo

Kvalitetshandbok

Mall för kvalitetshandbok avlidna

För att beskriva ett landstings system för donation finns en mall för kvalitetssystem och ett antal stöddokument som bilagor.

Mallarna kan användas helt eller delvis för att förbättra donationsverksamheten. De kan även användas för att kontrollera att landstinget har ett pågående systematiskt arbete för att hantera donation från avlidna.

Ansvarig för att upprätta ett kvalitetssystem för donation är vårdgivaren. Vårdgivaren ger direktiv om hur mallarna ska användas i den egna verksamheten. Exempelvis kan mallarna vara ett stöd för DAL och DAS arbete.

Mätetal för donation

Mätetalen för organdonation håller för närvarande på att implementeras i modulen ”avlidna på IVA” i Svenskt Intensivvårdsregister, med planerad driftsstart from jan 2016.

Donationsgrupp vårdgivare

Vårdgivargruppen är den arbetsgrupp som har tagit fram mallarna på uppdrag av Vävnadsrådet. De har arbetat utifrån SKLs rekommenderade Handlingsplan för donationsfrämjande arbete. Vårdgivargruppen bestod av representanter med erfarenhet och insyn i donationsfrågor ur intensivvårdens, vävnadsinrättningarnas och transplantationsenheternas perspektiv.

Medlemmar:

  • Bengt Åke Henriksson, ordf,  regional DAL, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Cecilia Reinikainen Diamant, PL, regional DAS, Norrlands universitetssjukhus
  • Caroline Starlander, DAL, Östersunds sjukhus
  • Christina Andreasson,  transplantationskoordinator, OFO, Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Kersti Lundin, laboratoriechef, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Peter Desatnik, regional DAL, Vävnadssamordnare, Södra sjukvårdsregionen
  • Torsten Malm, överläkare, barnhjärtkirurg, medicinskt ansvarig Vävnadsbanken, Lund

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt