Vävnadsrådet logo

Regionalt donationsansvariga

Regionalt donationsansvariga i Sverige

I varje region finns en regionalt donationsansvarig läkare (rDAL) och sjuksköterska (rDAS) som har som huvuduppgift att ge stöd till regionens donationsverksamhet.

  • Bistår vid fortbildning om organ- och vävnadsdonation.
  • Rådgivande och stödjande funktion för organ- och vävnadsdonationsverksamheter.
  • Regional uppföljning av donationsverksamheten; organ- och vävnadsdonation.

Det finns en nationell samverkan mellan rDAL/rDAS  inom Sverige. Gruppen träffas regelbundet och för dialog kring gemensamma frågor. Gruppens målsättning är att verka för att:

  • samverka med yrkesorganisationer (SFAI och SSF)
  • vara kontaktyta till lokala DAL/DAS
  • lyfta problem/förslag till AU i Vävnadsrådet
  • svara för Nationella DAL/DAS-mötets programinnehåll
  • samverka med transplantationsenheterna och vävnadsinrättningarna gällande donationsfrågor

Kontakta regionens regionala DAL eller DAS för att föra en fråga vidare till gruppen.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt