Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

15
sep
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

15-17 September Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Hornhinnebanken Stockholm

Hornhinneverksamheten
Vävnadsinrättningen på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm samarbetar med sjuksköterskor, läkare och obduktionspersonal på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Rättsmedicin samt OFO Mellansverige. I vävnadsinrättningen framställs olika typer av transplantat som används vid operationer på S:t Erik. På Hornhinnebanken arbetar två biomedicinska analytiker som tillsammans med klinikens tre hornhinnekirurger planerar operationer beroende på tillgång till transplantat i banken. Vävnad som inte används till patienter, och som är godkänt för annat medicinskt ändamål, tas omhand av forskargrupper på Karolinska Institutet.

Anläggningen och kvalitetssystem
S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm Renrum klass D, GMP standard Hantering av vävnad sker enligt SOSFS 2099:30 Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

KONTAKT
e-post: per.montan@sll.se

POSTADRESS
S:t Eriks Ögonsjukhus
Hornhinnebanken
Polhemsgatan 50
112 82 Stockholm

Länk till egen sida

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt