Till startsidan

Vävnadsdonation

Lämplig vävnadsdonator

Vävnadsinrättningen ansvarar för att de medicinska kriterier som ska gälla vid utredning av en vävnadsdonator. Dessa baserar sig på de obligatoriska kraven i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:30) och andra vävnadsspecifika krav. Den enhet som utreder donatorns lämplighet har ett avtal som anger vilka kriterier som gäller för donatorn. För en levade vävnadsdonator bedöms även medicinska risker förknippade med donationen.

De olika verksamhetsområdesgrupperna har i vissa fall tagit fram gemensamma rekommendationer. Se vidare under respektive område:
Hud
Hornhinnor
Hjärtklaffar
Ben (Allogen bentransplantation från levande donator, under Val av donator)

Internationella standarder:
European Eyebank Association standard donor selection
FACt-JACiE international Standards for Cellular Therapy

Samtycke, beslut

Beslut om att donation får ske ska fattas av en läkare. Grunden till beslutet är att samtycke till donation finns och donatorns medicinska lämplighet. Om personen är avliden, ska samtyckesutredningen ge en bild av den avlidnes vilja till donation genom kontroll i donationsregistret (utförs av donationsutredare efter det att döden fastställts), uppgifter på eventuellt donationskort samt genom intervju av den avlidnes närstående.