Vävnadsrådet logo

IT-projekt spårbarhet

Nationell samordning

Vävnadsrådet driver en nationell samordning av IT-stöd för spårbarhet för celler och vävnader. Detta omfattar samordning mellan olika vävnadsverksamheter, mellan olika delar av landet och mellan blodverksamhet och vävnadsverksamhet.

Vävnadsrådets projekt inom IT:

  • Vävnadsanpassning av ProSang för vävnadsinrättningar vid landsting med ProSang inom blodverksamheten, se till höger
  • GamIT för IT-stöd för vävnadsinrättningar för könsceller
  • Projekt om svensk tillämpning av kodverk för identifiering och märkning av celler och vävnader

 

UPPDATERING – STATUS DCD-PROJEKTET OKTOBER 2018

DCD-projektet fortskrider enligt projektplanen. Den 5 februari 2018 startade DCD-piloten på de sex pilotsjukhusen, Sahlgrenska…

» Läs mer

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt