Vävnadsrådet logo

Projektet

Vävnadsanpassning av ProSang

Detta kommer levereras 2014-2015

  • Samordning av anpassning av ProSang mellan leverantör och vävnadsverksamheter
  • Utvärdering av anpassningen och stöd till piloter
  • Stöd vid införandeplanering vid landsting
  • Rutiner som stöder ett införande vid landsting
  • Samordning med berörda grupperingar
  • Förslag på förvaltningsmodell

Projekt 2013 – 2015

Enligt beslut i Vävnadsrådet 21-22 mars 2013 går man efter förstudien vidare med utveckling i ProSang.
Projektplan del 1-2 2012-2013
Projektplan del 3-4 2014-2015

Projektets mål

  1. Säkerställa och tillse att spårbarhetskrav för celler och andra vävnader kan tillgodoses enligt överenskommen omfattning i ProSang.
  2. Verifiera detta genom två piloter (se nedan). Vid piloterna testas både teknik och verksamhetsrutiner.
  3. Samordna och ta fram förslag på samverkansformer och överenskommelser mellan vävnadsinrättningar och med Blodcentraler avseende nyttjande, resurser och förvaltning av IT-stödet och kodverk.
  4. Ta fram tidplan för fortsatt införande hos övriga vävnadsinrättningar.

Piloter

Örebro – första halvåret 2015
hornhinnor, autologa hematopoetiska stamceller, ben från levande donatorer

Umeå – andra halvåret 2015
hornhinnor, autologa och allogena hematopoetiska stamceller, ben från levande donatorer

Organisation av projektet

Beställare Jan Forslid, Vävnadsrådets ordförande
Styrgrupp VOG Ben, i samverkan med övriga VOG i ett arbetsutskott
Projektägare Lennart Adamsson, ordförande VOG ben
Projektgrupp med representanter från projektledning, leverantör och verksamhet
IT-utskott med representanter från de olika vävnadsområdena (VOG) och piloterna
Leverantör Databyrån AB

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt