Vävnadsrådet logo

Stöd för införande

Vävnadsanpassning av ProSang

Stöd vid införande

När en vävnadsverksamhet ska börja använda ProSang kommer stöd att finnas från Vävnadsrådet för:

  • inköp av utrustning t ex scanner
  • konsulttid Databyrån (leverantör av ProSang)
  • dokumentation för konfigurering av ProSang
  • utbildning

Lokala resurskrav

Vid ett införande behöver landstinget avsätta resurser för:

  • ​lokal projektledning (det nationella projektet avslutas under 2015)
  • personal för systeminställningar
  • IT-tekniker
  • personal för validering
  • anpassa rutiner
  • vid behov, komplettering av hårdvara

Planering bör påbörjas minst 1 – 1,5 år innan införandet.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt