Vävnadsrådet logo

Tidsplan

Vävnadsanpassning av ProSang

Tidsplan

Projektet är indelat i fyra faser

Fas 1 Etablering och kravställning april-dec 2013
Fas 2 Utveckling, test, pilot mm jan-dec 2014
Fas 3 Samarbetsformer, förvaltningsmodell, avtal mm och slutdokumentation jan-dec 2014
Fas 4 Avslut och överlämning av resultat dec 2014-vår 2015

När projektet är avslutat finns det möjlighet att införa ProSang i samarbete med lokal blodcentral.

Tidpunkt för införande beror på:

  • överenskommelse med blodcentralen om resurser vid införandet
  • vävnadsinrättningarnas lokala förutsättningar
  • uppgradering av lokala ProSang-installationen

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt