Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Koder

ISBT128 är det kodsystem som kommer att införas i Sverige för alla celler och vävnader som ska användas för transplantation. Det ger en unik kod, med 13 tecken, till varje enskild enhet. Koden kan översättas till klartext ,på aktuellt språk, vid utskrift på etiketter. Systemet utvecklades ursprungligen för blodprodukter och används idag även för hematopoetiska stamceller, vissa leukocyter och ben.

I koden ligger information om

 • Plats för tillvaratagandet
 • År för tillvaratagandet
 • Ett unikt löpnummer för varje tillvaratagandetillfälle
 • Information om typ av vävnad eller cell
 • Infomation om typ av ursprungsvävnad
 • Vävnadsdelens nummer om den delats i flera enheter (sk. splittsiffra)
 • Förvaringstemperatur

Koden kan även innehålla information om

 • Tillsatser från tillvaratagandet (anti-koagulantia)
 • Om vävnaden eller cellen frusits
 • Mängd och typ av frysmedium
 • Andra typer av tillsatser
 • Olika typer av bearbetning
 • Avsedd användning
 • Övriga egenskaper som är viktiga för en säker användning av produkten

Beskrivning av systemet

Förvaltning och utveckling av ISBT 128

ISBT128 förvaltas på internationell nivå av organisationen ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Associations). ICCBBA har ett register över aktuella och tidigare koder samt granskar och godkänner nya koder. Se www.iccbba.org.
I Sverige förvaltas ISBT128 av SweBA (Svensk blod-alians), vilka har en arbetsgrupp för kodarbetet. Förutom de internationella koderna finns det koder enligt ISBT128-systemet som enbart används i Sverige. SweBAs arbetsgrupp vidareförmedlar beställningar av nya internationella koder till ICCBBA.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt