Vävnadsrådet logo

Nyhet gällande Covid-19 och donation av blod, celler, vävnader och organ

För blodgivning bör samma karensregler gälla för covid-19 infektion som för influensaliknande sjukdom enligt SOSFS 2009:28 bilaga 5 punkt B. För donation av celler, vävnader och organ kan de berörda verksamheterna göra sin egen risknyttabedömning och utifrån denna avgöra om tillvaratagande, transplantation och/eller förvaring och frisläppning kan ske.

Vid behov kontakta Folkhälsomyndigheten som ansvarar för skydd mot smittsamma sjukdomar.