Utbildning
10
dec
2020

EDHEP European Donor Hospital Education

10-11 December Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19 » Läs mer

17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Donationsverksamhet

Avlidna kan donera vävnader och/eller organ.  Efter donation sker tillvaratagande på en operations- eller patologavdelning.

Donationsverksamheten ska identifiera möjliga donatorer, utreda samtycke och lämplighet samt besluta om tillvaratagande. Donationsverksamheten ansvar även för rapportering av ev avvikande händelser till vävnadsinrättningen eller transplantationscentrat.

Medicinska kriterier, inklusive smittester, för en donator är beskrivna i regelverken och kompletteras av mottagande vävnadsinrättning eller transpantationscentra.
Vårdgivarens donationsansvariga sjuksköterskor och läkare svarar för främjande och samordning av donation av organ och vävnader från avlidna. Vårdgivaren har det övergripande ansvaret att upprätthålla goda rutiner, en stödjande organisation samt en lämplig utbildning av berörd personal.
EU-direktiven syftar bl a till att förhindra handel med organ och vävnader.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt