Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

01
okt
2020

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

1-2 Oktober Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

01
okt
2020

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

1-2 Oktober OFO Mellansvergie Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. » Läs mer

14
okt
2020

Process and product characterization of ATMPs: an introduction

14 Oktober Kursen kommer att göras om till en webbutbildning  och det kommer mer information i slutet av september. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Donationsverksamhet

Avlidna kan donera vävnader och/eller organ.  Efter donation sker tillvaratagande på en operations- eller patologavdelning.

Donationsverksamheten ska identifiera möjliga donatorer, utreda samtycke och lämplighet samt besluta om tillvaratagande. Donationsverksamheten ansvar även för rapportering av ev avvikande händelser till vävnadsinrättningen eller transplantationscentrat.

Medicinska kriterier, inklusive smittester, för en donator är beskrivna i regelverken och kompletteras av mottagande vävnadsinrättning eller transpantationscentra.
Vårdgivarens donationsansvariga sjuksköterskor och läkare svarar för främjande och samordning av donation av organ och vävnader från avlidna. Vårdgivaren har det övergripande ansvaret att upprätthålla goda rutiner, en stödjande organisation samt en lämplig utbildning av berörd personal.
EU-direktiven syftar bl a till att förhindra handel med organ och vävnader.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt