Vävnadsrådet logo

Nya rekommendationer gällande karensregler för COVID 19 vid tillvaratagande av ben och senvävnad.

Till rekommendationerna