Utbildning
10
dec
2020

EDHEP European Donor Hospital Education

10-11 December Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19 » Läs mer

17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Myndigheter

Läkemedelsverket
European Medicines Agency (EMA)

Vetenskaplig vägledning (EMA)

Scientific guidance documents – Cell therapy and tissue engineering

Klassificering av läkemedel för avancerad terapi

ATMP klassificering – European Medicines Agency (EMA)
Reflection paper on the classification of ATMP

Föreskrifter och lagar

Läkemedelslagen 1992:859
LVFS 2006:16 om blodkomponenter som råvara för läkemedel
LVFS 2008:12 om vävnader och celler som råvara för läkemedel
LVFS 2011:3 om ATMP och ”sjukhusundantaget”
Läkemedelsverket – Regelverk för medicinteknik

EU direktiv och regler

Läkemedelsdirektivet 2001/83/EG
Förordning (EG) nr 1394/2007 om framställning av ATMP
Kommissionsförordning (EG) nr 668/2009 om bedömning av kvalitet och prekliniska data
Direktiv 2009/120/EG om ändringar i läkemedelsdirektivet
Eudralex – Vol. 4
Sammanfattning EU-lagstiftning

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt