Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

01
okt
2020

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

1-2 Oktober Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

01
okt
2020

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

1-2 Oktober OFO Mellansvergie Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. » Läs mer

14
okt
2020

Process and product characterization of ATMPs: an introduction

14 Oktober Kursen kommer att göras om till en webbutbildning  och det kommer mer information i slutet av september. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Myndigheter

Läkemedelsverket
European Medicines Agency (EMA)

Vetenskaplig vägledning (EMA)

Scientific guidance documents – Cell therapy and tissue engineering

Klassificering av läkemedel för avancerad terapi

ATMP klassificering – European Medicines Agency (EMA)
Reflection paper on the classification of ATMP

Föreskrifter och lagar

Läkemedelslagen 1992:859
LVFS 2006:16 om blodkomponenter som råvara för läkemedel
LVFS 2008:12 om vävnader och celler som råvara för läkemedel
LVFS 2011:3 om ATMP och ”sjukhusundantaget”
Läkemedelsverket – Regelverk för medicinteknik

EU direktiv och regler

Läkemedelsdirektivet 2001/83/EG
Förordning (EG) nr 1394/2007 om framställning av ATMP
Kommissionsförordning (EG) nr 668/2009 om bedömning av kvalitet och prekliniska data
Direktiv 2009/120/EG om ändringar i läkemedelsdirektivet
Eudralex – Vol. 4
Sammanfattning EU-lagstiftning

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt