Vävnadsrådet logo

Donationsutbildningar

 

Vägledning för val av utbildning inom området organ/vävnads donation

Utbildningarna för olika personalkategorier är organiserade enligt utbildningstrappor

 

Aktuella utbildningar