Vävnadsrådet logo

Donationsutbildningar

Vägledning för val av utbildning inom området organ/vävnads donation

Utbildningarna för olika personalkategorier är organiserade enligt utbildningstrappor

Aktuella utbildningar

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation