Vävnadsrådet logo

Hornhinnebanken Göteborg

Sahlgrenskas Hornhinnebank ligger på Ögonkliniken SU/Mölndal, och har funnits sedan 1990. Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 120 avlidna donatorer varje år. Hornhinnorna används till hornhinnetransplantationer, främst vid den egna kliniken, men även på andra transplanterande kliniker. På hornhinnebanken förvaras, kontrolleras och utvärderas hornhinnorna. Ofta prepareras de också med DMEK-tekniken, för att sedan lämnas ut till operationsavdelningen för transplantation.
De vanligaste orsakerna till att patienter behöver en hornhinnetransplantation är keratokonus, svullen/ogenomskinlig hornhinna, ärr och skador efter infektioner, och trauma mot ögat.
Donationsingreppet och de andra arbetsuppgifterna i Hornhinnebanken utförs av två hornhinnekoordinatorer. Vid donationsutredning och samtyckesutredning tar man även hjälp av donationsansvariga sjuksköterskor (DAS) i regionen.

KONTAKT
e-post: margareta.l.claesson@vgregion.se
Telefon Hornhinnebanken: 031-3433118

POSTADRESS
Hornhinnebanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ögonsjukvården SU/M
431 80 Mölndal

Nationellt Donationsmöte 2020

Varmt välkommen till det Nationella Donationsmötet den 20–21 januari 2020 på Frösö Park Hotel, Östersund.…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Beslut för IT-stöd till vävnadsinrättningar

Vävnadsrådets projekt ”Vävnadsanpassning av ProSang” syftar till att möjliggöra användning av blodcentralernas IT-stöd för spårbarhet…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt