Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Spårbarhet IT

Idag används två IT-system i reproduktionsmedicinsk verksamhet:
WinIVF och LinnéFiler

VOG könsceller ansvarar för ett projekt som syftar till att utreda om dessa system uppfyller de krav som ställs i regelverken, vilken utveckling som behövs samt genomföra dessa förbättringar. Projektet är  finansierat av Vävnadsrådet. En förstudie har genomförts sept 2012 – mars 2013, samt en kravanalys med beslutsunderlag togs fram i nov 2013.

Exempel på förändringar

  • Ökad spårbarhet med extra fält
  • Avvikelsehantering med korsreferens mot lokala avvikelsesystem/processer
  • Följesedlar: gemensam mall för båda systemen för att underlätta för transport av vävnad mellan kliniker
  • Etiketter: ISBT128-koder för utomparsdonationer
  • Användargränssnitt: förbättrad användarvänlighet och mer enhetligt
  • Dokumentation: dokumentation av systemen som utgör underlag för acceptanstest som genomförs av verksamheten vid införande

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt