Till startsidan

Spårbarhet IT

Att könsceller är spårbara är en förutsättning för verksamheten. VOG könsceller drev 2012-2013 ett projekt för att utreda hur detta kunde uppnås.

Projektets resultat

  • Ökad spårbarhet med extra fält
  • Avvikelsehantering med korsreferens mot lokala avvikelsesystem/processer
  • Följesedlar: gemensam mall för båda systemen för att underlätta för transport av vävnad mellan kliniker
  • Etiketter: ISBT128-koder för utomparsdonationer
  • Användargränssnitt: förbättrad användarvänlighet och mer enhetligt
  • Dokumentation: dokumentation av systemen som utgör underlag för acceptanstest som genomförs av verksamheten vid införande