Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Spårbarhet IT

Att könsceller är spårbara är en förutsättning för verksamheten. VOG könsceller drev 2012-2013 ett projekt för att utreda hur detta kunde uppnås.

Projektets resultat

  • Ökad spårbarhet med extra fält
  • Avvikelsehantering med korsreferens mot lokala avvikelsesystem/processer
  • Följesedlar: gemensam mall för båda systemen för att underlätta för transport av vävnad mellan kliniker
  • Etiketter: ISBT128-koder för utomparsdonationer
  • Användargränssnitt: förbättrad användarvänlighet och mer enhetligt
  • Dokumentation: dokumentation av systemen som utgör underlag för acceptanstest som genomförs av verksamheten vid införande

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt