Till startsidan

Spårbarhet IT

Att könsceller är spårbara är en förutsättning för verksamheten. VOG könsceller drev 2012-2013 ett projekt för att utreda hur detta kunde uppnås.

Projektets resultat

  • Ökad spårbarhet med extra fält
  • Avvikelsehantering med korsreferens mot lokala avvikelsesystem/processer
  • Följesedlar: gemensam mall för båda systemen för att underlätta för transport av vävnad mellan kliniker
  • Etiketter: ISBT128-koder för utomparsdonationer
  • Användargränssnitt: förbättrad användarvänlighet och mer enhetligt
  • Dokumentation: dokumentation av systemen som utgör underlag för acceptanstest som genomförs av verksamheten vid införande

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner med stöd till sjukvården från donation till transplantation