Till startsidan

Donationspärmar

Nationella donationspärmar är tänkt att användas som en handlingsplan för de båda donationsprocesserna som idag finns i Sverige:

1. Där döden fastställs med direkta kriterier s.k. DBD
(Donation after Brain Death, ”donation då döden inträffar efter primär hjärnskada”).
2. Där döden fastställs med indirekta kriterier s.k. DCD
(Donation after Circulatory Death, ”donation då döden inträffar efter cirkulationsstillestånd”)

Pärmarna som en arbetsgrupp inom Nationellt Nätverk Transplantationskoordinatorer Organdonation (NNTO) tagit fram, finns på nedanstående länkar

Syftet med donationspärmarna är att vägleda och underlätta för all personal som är delaktiga i dessa processer. Berörd personal bör ta del av innehållet i ett lugnt skede för att sedan lättare navigera i donationspärmarna när det är aktuellt med organdonation. Pärmarna ska finnas tillgänglig, som utskrift eller länk på sjukhusets hemsida, på alla intensivvårds- och operationsavdelningar där organdonation kan vara aktuellt

Länkar till pärmarna

OFO Mellansverige

Sahlgrenska Universitetssjukhus

Södra Sjukvårdsregionen