Till startsidan

Organisation

Regionerna och vårdgivare ansvarar för försörjning och hantering av organ, vävnader, celler samt blod som ska användas för behandling av patienter.

Rådet för organ, vävnader, celler och blod (Vävnadsrådet) är ett forum vid Sveriges kommuner och regioner (SKR) med ett nationellt samverkansuppdrag som ska stödja regionerna och professionen. Rådet bereder frågor som rör regionernas ansvar inom området. När frågor inkommer bereds de med hjälp av nationella arbetsgrupper som är knutna till Vävnadsrådet och vars deltagare har sin arbetsplats i regionerna. Även vidareutbildning samordnas av Vävnadsrådet via kursledningar med anställning i regionerna.

Vävnadsrådets sammansättning:

 • 7 representanter för regionerna
  • 6 sjukvårdsregionala vävnadssamordnare från regioner med universitetssjukhus
  • 1 regional vävnadssamordnare som representant för mindre regioner
 • En representant från Sveriges kommuner och regioner, Sektionen för hälso-och sjukvård
 • 8 representanter för professionen
  • ordförandena i verksamhetsområdesgrupperna

Vävnadsrådets arbetsgrupper:

 • Arbetsutskott (AU), bereder inkomna frågor för Vävnadsrådet
  • Sjukvårdsregionala vävnadssamordnare och regional vävnadssamordnare
  • SKR:s representant i Vävandsrådet
  • Utbildningssamordnare
 • Utbildningsgrupp (länk till utbildningsgruppen)
 • Verksamhetsområdesgrupper (VOG), bestående av experter inom respektive område från hela landet inom olika professioner.
  • ben
  • ögonvävnad
  • könsceller
  • hematopoetiska stamceller
  • cell inkl. hud
  • kardiovaskulär vävnad
  • organ
  • blod, representeras av SweBA (länk)
  • tillfälliga arbetsgrupper, t ex fecal mikrobiota-transplantation

Arbetet i rådet leds av en ordförande, som är utsedd av SKR. Till stöd för Vävnadsrådet finns en kanslifunktion kopplad till SKR bestående av ordföranden, en utbildningssamordnare samt en administrativ resurs.