Till startsidan

Organisation

Vävnadsrådet är organiserat i två huvuddelar. Den ena delen är ett arbetsutskott, AU, som består av regionala vävnadssamordnare från regioner med universitetssjukhus, en representant från mindre regioner och en kontaktperson från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Den andra delen är verksamhetsområdesgrupper, VOG, bestående av experter inom respektive ämnesområde från hela landet. Det finns sju ordinarie VOG; ben, hornhinnor, könsceller, blod, stamceller och hud, hjärtklaffar samt organ; och en tillfällig VOG faeces.

AU och ordföranden för respektive VOG är beslutande organ för Vävnadsrådet. Arbetet i rådet leds av en ordförande, som är utsedd av SKR. Till stöd finns en kanslifunktion kopplad till SKR bestående av ordföranden, en utbildningssamordnare samt en administrativ resurs.