Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Organisation

Vävnadsrådet är organiserat i två huvuddelar. Den ena delen är ett arbetsutskott, AU, som består av regionala vävnadssamordnare från regioner med universitetssjukhus, en representant från mindre regioner och en kontaktperson från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Den andra delen är verksamhetsområdesgrupper, VOG, bestående av experter inom respektive ämnesområde från hela landet. Det finns sju ordinarie VOG; ben, hornhinnor, könsceller, blod, stamceller och hud, hjärtklaffar samt organ; och en tillfällig VOG faeces.

AU och ordföranden för respektive VOG är beslutande organ för Vävnadsrådet. Arbetet i rådet leds av en ordförande, som är utsedd av SKR. Till stöd finns en kanslifunktion kopplad till SKR bestående av ordföranden, en utbildningssamordnare samt en administrativ resurs.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt