Till startsidan

Umeå

Cellterapi vid Vävnadsinrättningen, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten

Vår verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus I Umeå innefattar användandet av mesenkymala stamceller/stroma celler i huvudsak isolerade från mänsklig fettväv  som erhålls vid olika rekonstruktiva rutiningrepp. Cellerna som är odifferentierade eller differentierade används sedan i experimentella studier för att bevara muskelvävnad efter nervskador och få skadade nerver att återväxa genom att cellerna placeras i olika nervprotesmaterial. Arbetet är nära kopplat till det uppdrag inom Nationellt högspecialiserad vård (tidigare Rikssjukvård) av stora nervskador (plexusskador) som sedan flera år är förlagd till hand och plastikkirurgiska kliniken. Arbetet syftar till att utveckla nya kliniska metoder för behandling av nervskador i syfte att förbättra nerv och muskelfunktion och därmed ge patienter bättre känsel, rörlighet och styrka.

Genom att odla och differentiera mänskliga stamceller studerar vi även cellernas potentiella effekt på sårläkning efter brännskador, skelettskador samt rekonstruktion av mjukdelsdefekter som uppstår till exempel efter bröstcancerkirurgi.

Anläggning

2 st B-klassade renrum och tillhörande infrastruktur. Inom samma vävnadslaboratorium finns moderna forskningslaboratorier för cell, molekylära och biokemiska analyser.