Utbildning
01
okt
2020

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

1-2 Oktober Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Nationellt arbete

Nationell verksamhetsområdesgrupp för könsceller

Gruppen består av åtta medlemmar (fyra läkare och fyra embryologer), vilka är sakkunniga ämnesspecialister från regionlandstingen samt en representant för de privata vårdgivarna. En av gruppens medlemmar är sammankallande ordförande. Möten hålls 2–5 gånger om året.

Gruppens arbetsområden:

 • Ta fram förslag till gemensamma nationella strategier och rutiner avseende:
  • att uppfylla kvalitets- och säkerhetskrav i direktiv, lagar och föreskrifter
  • rekrytering av ägg- och spermiedonatorer
  • främjande av reproduktionsförmågan för unga och vuxna som riskerar
   behandlingsorsakad infertilitet
  • utlämnande, transport, beredning, frysning och förvaring av könsceller
   och vävnad
 • Framtagning och spridning av informations- och utbildningsmaterial om donation av könsceller för till vårdpersonal, donatorer och patienter.
 • Förslag till harmonisering inom landet vad avser regelverk för assisterad befruktning.
 • Införandet av ett gemensamt europeiskt kodsystem för gameter, embryon och gonadvävnad.
 • Analys av behov och specifikation för nationellt IT-stöd för könsceller med spårbarhet enligt EU direktiv.

Arbetsgrupper

Donation från tredjepartsdonator
Främjande av reproduktionsförmåga hos unga

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt