Utbildning
23
sep
2020

Specialkurs i vävnadsdonation

23-25 September Inställd pga. rådande läge gällande COVID-19. Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

05
nov
2020

Utbildning i samtycke för vävnadsdonation

5-6 November Häckeberga Slott, Genarp, Kursen är inställd pga. av rådande läge gällande Covid-19.   » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Ben

På dessa sidor hittar du som arbetar inom en vävnadsinrättning som hanterar ben, senor eller liknande vävnader information. Även för donationsverksamhet och användning/transplantation finns information.
För PCR-test av smittämnen hos donatorer av lårbenshuvud hänvisas till Laboratoriemedicinska länskliniken i Örebro och deras provtagningsanvisningar (sök: Multiplex).

Senor

Kliniker som vill använda senor måste få dessa levererade av en vävnadsinrättning som har tillstånd att hantera senor. Om det inte finns någon sådan i den egna regionen kan man vända sig till Vävnadsinrättningen för ben och senor, Östersunds sjukhus (om det gäller enstaka senor) eller Vävnadsbanken i Lund (om det gäller större mängder).

Andra alternativ är att vända sig till en vävnadsinrättning inom EU eller att söka tillstånd hos IVO för att importera från länder utanför EU, s.k. tredje land.

Kontaktinformation

Vävnadsinrättningen för ben och senor, Östersunds sjukhus

benbank@regionjh.se

Vävnadsbanken i Lund

vavnadsbanken@skane.se

Vävnadsbank för strukturella bengraft och senor

I Östersund finns en nationell vävnadsbank som tillhandahåller strukturella bengraft och senor för ortopedisk verksamhet i Sverige. Frågor och beställning skickas till E-postadress: benbank@regionjh.se

Introduktionsutbildning för dig som arbetar inom en vävnadsinrättning för ben

Öppna filmen i helskärm

Det Nationella Donationsmötet som var planerat till januari 2021 är framflyttat till den 20-21 januari 2022 på Hotell Skansen i Båstad.

Inbjudan till mötet kommer att finnas tillgängligt under fliken utbildningar i maj månad 2021.

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Schablonersättning fr.o.m. 2017 gällande kurser då SKL är delfinansiär.

Vävnadsrådet beslutade den 14 oktober 2016  följande gällande kurser då SKL är delfinansiär: Schablonersättning med…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Nya dotterdirektiv fastställda

Europeiska kommissionen har fastställt två nya dotterdirektiv vad gäller ”vissa tekniska krav för kodning av…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt