Till startsidan

Ben

På dessa sidor hittar du som arbetar inom en vävnadsinrättning som hanterar ben, senor eller liknande vävnader information. Även för donationsverksamhet och användning/transplantation finns information.
För PCR-test av smittämnen hos donatorer av lårbenshuvud hänvisas till Laboratoriemedicinska länskliniken i Örebro och deras provtagningsanvisningar (sök: Multiplex).

Senor

Kliniker som vill använda senor måste få dessa levererade av en vävnadsinrättning som har tillstånd att hantera senor. Om det inte finns någon sådan i den egna regionen kan man vända sig till Vävnadsinrättningen för ben och senor, Östersunds sjukhus (om det gäller enstaka senor) eller Vävnadsbanken i Lund (om det gäller större mängder).

Andra alternativ är att vända sig till en vävnadsinrättning inom EU eller att söka tillstånd hos IVO för att importera från länder utanför EU, s.k. tredje land.

Kontaktinformation

Vävnadsinrättningen för ben och senor, Östersunds sjukhus

benbank@regionjh.se

Vävnadsbanken i Lund

vavnadsbanken@skane.se

Vävnadsbank för strukturella bengraft och senor

I Östersund finns en nationell vävnadsbank som tillhandahåller strukturella bengraft och senor för ortopedisk verksamhet i Sverige. Frågor och beställning skickas till E-postadress: benbank@regionjh.se

Introduktionsutbildning för dig som arbetar inom en vävnadsinrättning för ben

Öppna filmen i helskärm