Till startsidan

Dokument

Rapporter och riktlinjer
Typ » Titel » Senast ändrad
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 1 Upprättande av dokument för donationsfrämjande åtgärder och om DAL och DAS   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning för donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 3 Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – organdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok bilaga 5 Verksamhetsplan och verksamhetsrapport för donation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 6 Bedömning av allvarliga händelser och biverkningar – organ   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 7 Donation från avlidna – upptäckt av anmälningspliktig sjukdom.   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 8 Avtal om utredning för vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 9 Skriftligt dokumenterade rutiner – vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 10 Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning – vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 11 Mätetal för vävnadsdonation avlidna   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 12 Protokoll för egenkontroll vävnadsdonation   Ladda ned 2022-05-24
Word-dokument Kvalitetshandbok Bilaga 13 Bedömning av allvarliga avvikande händelser och biverkningar – vävnad   Ladda ned 2022-05-24
PDF-dokument Rekommendation för kopplad spårbarhet   Ladda ned 2022-05-18
PDF-dokument Vävnadsrådets stöd vid väsentlig förändring slutlig version Vävadsrådet 19 maj 2021   Ladda ned 2021-11-09
Övrigt
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument National Strategy for the Development of Clinical Cell Therapy in Sweden   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Projektplan SKL Nationell vävnadssamordning – Cellulära terapier   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Sammanfattning av regelverk för organ, vävnader, celler och blod   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd för tillverkning och användning av läkemedel för avancerad terapi (ATMP)   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Tillstånd vid hantering av vävnader och celler för transplantation, ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Särläkemedel ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Verksamhetsstöd för cellterapi – Regelverk ver. 1.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Projektdirektiv SKL Nationell Vävnadssamordning – Cellulära Terapier   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument 2019-03-12 Minnesant – Projektmöte nr. 16 – reviderad 190403   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Tillståndskarta för hälso- och sjukvård   Ladda ned 2021-10-28
Word-dokument Tillvarataganderapport RMV ver. 4.0   Ladda ned 2021-10-28
PDF-dokument Årsrapport till IVO-vävnader   Ladda ned 2021-10-28

»Se samtliga dokument