Till startsidan

Transplantationsenheter

Transplantationsenheter

I Sverige finns tre transplantationsenheter.

Alla enheter har transplantationskoordinatorer med jourverksamhet och har ett nära samarbete med sina respektive intensivvårdsavdelningar  och donationsansvariga läkare och sjuksköterskor.

Region Sahlgrenska, Västra och Norra

Transplantationscentrum, Sahlgrenska universitet, i Göteborg  genomför transplantationer av alla organ dvs. hjärta, lungor, lever, njurar från både avlidna och levande, pancreas, ö-celler, tarm och multiorgantransplantationer. Upptagningsområdet består av 32 sjukhus  fördelade i Västra Götalandsregionen, Sydöstra regionen, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och Island.

Region OFO Mellansverige

Organisationen För Organdonation i Mellansverige baseras på ett samarbetsavtal mellan Karolinska universitetssjukhuset (KS), Huddinge och Akademiska sjukhuset (AS), Uppsala. I OFO Mellansveriges arbetsområde ingår Gotlands kommun, Gävleborgs län, Dalarnas län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län och Örebro län inkluderande 24 akutsjukhus. På KS, Huddinge transplanteras njurar från avlidna och levande givare, njure och pancreas, ö-celler och lever. På AS, Uppsala transplanteras njurar från avlidna och levande givare samt pancreas och ö-celler.

Södra regionen

Organdonationer och transplantation i Södra sjukvårdsregionen organiseras frånTransplantationsenheten i Malmö. Organtransplantationer  sker av njurar från både avlidna och levande samt ö-celler vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Transplantationer av hjärta och lungor utförs på SUS i Lund. Upptagningsområdet omfattar hela Södra Sjukvårdsregionen, dvs. Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommuner) med totalt 15 sjukhus.

Regionindelning transplantation