Till startsidan

Nationellt arbete

Verksamhetsområdesgruppen kardiovaskulär vävnad består av representanter från de två vävnadsinrättningarna i Sverige som bereder hjärtklaffar för transplantationsändamål. Gruppen har existerat sedan 2009 med varierande 10-14 medlemmar jämnt fördelade mellan Vävnadsbanken i Lund och Cell och vävnadslab i Göteborg. Arbetet i vävnadsområde cardiovascular vävnad har fokuserat på att stärka den nationella samordningen inom vävnadsområdet. Gruppen har bl. a beslutat om gemensamma medicinska kontraindikationer kring donation av vävnad, kvalitetsbedömning av vävnad skall samt tagit fram en gemensam donatorrapport. Dessutom har gruppen fokuserat på att främja det praktiska och teoretiska erfarenhetsutbytet och öka kommunikationen med andra grupper som arbetar med hjärtklaffar för transplantationsändamål i Norden och EU.

Hela gruppen sammanträder minst årligen. Delar av gruppen oftare.

Verksamhetsområdesgruppen kardiovaskulär vävnad har under åren genomfört fem studiebesök på vävnadsinrättningar som bereder hjärtklaffar. Studiebesöken har gått till multivävnadsbanken i Barcelona och European Homograftbank i Bryssel, två av de största inrättningarna i Europa, till Corlife i Hannover där man utvecklat ett system för decellularisering av homograft sam till Vävnadsbaknen (NHS Blood and Transplant) i Liverpool och Centrala Vävnadsbanken i Warszava. Dessa studiebesök har varit mycket inspirerande och givande för hela gruppen, europeiska erfarenheter har tagits tillvara och inkorporerats i den egna verksamheten.