Till startsidan

Könsceller

Om assisterad befruktning

I vilket medicinskt syfte används könsceller?

Könsceller – spermier och äggceller – används vid assisterad befruktning, antingen genom att spermier injiceras i livmoder via slidan (insemination) eller att ägg befruktas utanför kroppen (”in vitro”) av spermier för att sedan föras in i livmodern (provrörsbefruktning, IVF). Vid provrörsbefruktning låter man antingen ägg och spermier sammansmälta av sig själva i en odlingsskål (standard-IVF) eller så injiceras spermierna direkt in i äggcellerna (Intracytoplasmatisk spermieinjektion, ICSI). Även vävnad från testiklar och äggstockar samt omogna gameter kan tillvaratas för assisterad befruktning. Detta sker dock än så länge i begränsad omfattning, huvudsakligen i forsknings- och utvecklingssyfte.

Vem kan donera, och till vem?

Den vanligaste formen av assisterad befruktning är att spermier används för att befrukta äggceller från partnern. Men om det behövs kan man använda spermier eller ägg donerade av någon utanför paret (tredjepartsdonator). Vanligast är spermiedonation.

Sedan 1/1 2019 är det tillåtet att donera och ta emot embryon samt att använda både donerade äggceller och donerade spermier samtidigt. Läs mer om de nya bestämmelserna hos Socialstyrelsen.

Endast könscellsdonation från levande donatorer är tillåten i Sverige idag. Personer som vill donera spermier, äggceller eller embryon utreds noga och testas för en rad olika smittämnen innan de godkänns. Läs mer under ”Rekrytering av donatorer” (länk finns längst upp på sidan).
För par som sammanlever är kraven inte lika omfattande för att få hjälp med assisterad befruktning.

Omfattning

I Sverige tillvaratas årligen cirka 80 – 100 000 äggceller vid ungefär 12 000 tillfällen (”äggutplockningar”). Knappt 12 000 provrörsbehandlingar av cirka 5 000 – 6 000 par och ensamstående kvinnor genomförs, och sammanlagt återförs cirka 18 000 befruktade äggceller (embryon). Dessutom genomförs cirka tusen inseminationer i livmodern varje år, varav större delen med donerade spermier.

Dessutom tillvaratas spermier och äggceller som frysbevaras från personer som ska genomgå medicinsk behandling (till exempel mot cancer) som kan skada bildningen av könsceller (fertilitetsbevarande åtgärder).

Var tillvaratas och används könsceller?

I Sverige har ett  tjugotal vävnadsinrättningar godkänts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att hantera könsceller och de flesta av dessa utför idag provrörsbefruktningar. Insemination av makes/partners spermier i livmodern får göras av alla gynekologer om spermierna har behandlats och preparerats under spårbara betingelser vid en godkänd vävnadsinrättning. Behandling med donerade spermier, äggceller och embryon för IVF kan enligt gällande regelverk endast ske vid klinik som bedriver läkarutbildning och har IVO:s tillstånd eller vid privat klinik med IVO:s tillstånd.