Utbildning
25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Projektgrupper

VOG Könsceller arbetar och har arbetat med flera olika projekt inom området. I en del fall är syftet att ta fram förslag till rekommendationer från SKR, i andra att ta fram informationsmaterial etc.
Du kan läsa mer om de olika projekten genom att klicka på respektive projekt.


Donation från tredjepartsdonator
Främjande av reproduktionsförmåga hos ung
Främjande av reproduktionsförmågan hos vuxna
PGD – Preimplantatorisk genetisk diagnostik
Svensk gametbank
Rekommendationer för dubbeldonation och embryodonation

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt