Till startsidan

Projektgrupper

VOG Könsceller arbetar och har arbetat med flera olika projekt inom området. I en del fall är syftet att ta fram förslag till rekommendationer från SKR, i andra att ta fram informationsmaterial etc.
Du kan läsa mer om de olika projekten genom att klicka på respektive projekt.

Donation från tredjepartsdonator
Främjande av reproduktionsförmåga hos ung
Främjande av reproduktionsförmågan hos vuxna
PGD – Preimplantatorisk genetisk diagnostik
Svensk gametbank
Rekommendationer för dubbeldonation och embryodonation