Till startsidan

Åtgärder för att bevara av reproduktionsförmåga hos vuxna

Även vuxna kan drabbas av behandlingsorsakad infertilitet. Dokumentet beskriver bland annat hur man ska skatta framtida infertilitetsrisk, och beslutsstöd för val av åtgärd för att i möjligaste mån bevara reproduktionsförmågan. Rekommendationerna togs fram 2020 och ingår i SKR:s nationella vävnadsdokumentation.

Namn
Ann Thurin Kjellberg, ordförandeSahlgrenska Universitetssjukhuset
Christina GoldkuhlSahlgrenska Universitetssjukhuset
Irma FredrikssonKarolinska Universitetssjukhuset
Katarina LinkSkånes Universitetssjukhus
Kenny Rodriguez-WallbergKarolinska Universitetssjukhuset
Petra SandellAkademiska sjukhuset
I projektgruppen ingick:

Länk till dokument