Till startsidan

Uppdrag

Vävnadsrådet är bildat av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att för att få till stånd nationell samverkan och samordning som regleras i EU-direktiv och i svensk lagstiftning gällande blod, celler, vävnader och organ. Behoven av samverkan och samordning gäller gemensam tolkning och tillämpning av regler, terminologi och kodverk, ledningssystem för kvalitet samt spårbarhet och IT-stöd. Uppdraget omfattar även frågor avseende donation och transplantation/behandlingar.

Vävnadsrådet har fram till och med 2024 ett nationellt samverkansuppdrag från regiondirektörerna att tillhandahålla:

 • expert- och utvecklingsstöd​ inom berörda områden
 • omvärldsbevakning​
 • stöd vid tillsyn och tillstånd​
 • SKR:s remissinstans för regelverk inom området
 • främjande av donationsverksamhet​
 • utbildning- och kompetensutveckling​

Vävnadsrådets uppdrag tangerar SKR:s kunskapsorganisation men har ett bredare fokus. Ett arbete har påbörjats att överföra uppgifter till Kunskapsorganisationen. Vävnadsrådet arbetar tillsvidare med:

 • Skapa förutsättningar för regionerna att bedriva jämlik vård som omfattar användning av blod, celler, vävnader eller organ
  • Exempelvis överenskommelse med Rättsmedicinalverket och Tobiasregistret​
  • Rekommendationer till regionerna​ via SKR, exempelvis assisterad befruktning
 • Bevaka regionernas intresse vid förändrade regelverk eller myndigheternas tillämpning av regelverk (Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket)​
 • Myndighetssamverkan när myndigheterna arbetar med förbättringar. Exempelvis
  • Samverkan med Socialstyrelsens nationella donationscentrum
  • Rättsmedicinalverkets roll för vävnadsdonation
 • Stödja och genomföra nationella förbättringsprojekt i Vävnadsrådets regi. Exempelvis
  • Pilot för införande av organdonation från fler möjliga avlidna
 • Operativt: samordna och stödja kurser inom kunskapsområdet​ blod, celler, vävnader och organ.