Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. Inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen i september 2021. » Läs mer

18
mar
2021

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

18 Mars Södra Sjukvårdsregionen. Inställd pga. Covid-19 » Läs mer

25
mar
2021

Nationell kurs ¨Donation av könsceller från tredjepartsdonator¨

25-26 Mars Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Kursen är inställd pga. Covid-19. Kursledningen arbetar för att erbjuda kursen under hösten 2021. Ytterligare information kommer under våren när vi vet mer hur pandemin utvecklar sig. » Läs mer

06
maj
2021

EDHEP European Donor Hospital Education

6-7 Maj Södra Sjukvårdsregionen » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Vävnadsrådet logo

Uppdrag

Vävnadsrådet bildades för att för att få till stånd nationell samverkan och samordning inom de områden som regleras i EU-direktiv och i svensk lagstiftning. Behoven av samverkan och samordning gäller gemensam tolkning och tillämpning av de nya reglerna, terminologi och kodverk, ledningssystem för kvalitet samt spårbarhet och IT-stöd. Uppdraget gäller även frågor avseende donation och transplantation.

Rådet bildare ett nationellt samverkansforum mellan profession och huvudmän i frågor som rör regionernas ansvar för hantering av organ, vävnader, celler och blod. Rådet organiserar och genomför utbildningar samt bistår med nationella riktlinjer och rekommendationer för vårdgivarnas hantering av organ, vävnader, celler och blod. Rådet stödjer och genomför även projekt inom rådets verksamhetsområde t.ex. spårbarhet, kodverk och DCD, utgör remiss- och beredningsorgan åt SKR t.ex. assisterad befruktning, samverkar med andra nationella aktörer inom rådets ansvarsområde som Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, polisen IVO och Läkemedelsverket.

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt