Till startsidan

Uppdrag

Vävnadsrådet bildades för att för att få till stånd nationell samverkan och samordning inom de områden som regleras i EU-direktiv och i svensk lagstiftning. Behoven av samverkan och samordning gäller gemensam tolkning och tillämpning av de nya reglerna, terminologi och kodverk, ledningssystem för kvalitet samt spårbarhet och IT-stöd. Uppdraget gäller även frågor avseende donation och transplantation.

Rådet bildare ett nationellt samverkansforum mellan profession och huvudmän i frågor som rör regionernas ansvar för hantering av organ, vävnader, celler och blod. Rådet organiserar och genomför utbildningar samt bistår med nationella riktlinjer och rekommendationer för vårdgivarnas hantering av organ, vävnader, celler och blod. Rådet stödjer och genomför även projekt inom rådets verksamhetsområde t.ex. spårbarhet, kodverk och DCD, utgör remiss- och beredningsorgan åt SKR t.ex. assisterad befruktning, samverkar med andra nationella aktörer inom rådets ansvarsområde som Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, polisen IVO och Läkemedelsverket.