Utbildning
17
mar
2021

Specialkurs i vävnadsdonation

17-19 Mars Vävnadsbanken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund. » Läs mer

» Aktuella utbildningar
Till startsidan

Hud

Nationellt samarbete: Hösten-2016 gick ”VOG Hud” och ”VOG Cellterapi” samman till ”VOG Cell”. Allt nationellt samarbete vad gäller hudområdet bedrivs därför fortsatt inom ramen för VOG Cell.

Kontaktperson är framgent Alexandra Karström, t. f. ordf. VOG Cell: alexandra.karstrom@akademiska.se

Huddonation från avlidna
Donatorhud kan tillvaratas från avlidna som givit sitt samtycke till vävnadsdonation så länge inga av de allmänna medicinska kontraindikationerna föreligger. Specifikt för huddonation får inte heller någon av följande kontraindikationer föreligga:
Donatorn har en hudsjukdom, t.ex. psoriasis, pemfigus, (neuro)fibrom eller motsvarande.
Donatorn har (hud)malignitet, t.ex. malignt melanom, skivepitelcancer, basaliom
Donatorn har tatueringar i hudtagningsområdena.
Donatorn har utbredda ärr i hudtagningsområdena.
Donatorn har sår i hudtagningsområdena.
Postmortaltiden vid tidigast möjliga tillvaratagande kommer att överstiga 72 timmar.

Huddonation från levande
Det förekommer att hud tillvaratas från levande donator för autolog transplantation, dvs. för att används på donatorn själv.
I nuläget kan man inte som levande donera sin hud som planeras att avlägsnas vid en operation (t.ex. bukplastik el.likn).

Det Nationella Donationsmötet som var planerat till januari 2021 är framflyttat till den 20-21 januari 2022 på Hotell Skansen i Båstad.

Inbjudan till mötet kommer att finnas tillgängligt under fliken utbildningar i maj månad 2021.

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Ökade möjligheter till donation och transplantation

Varje år får svårt sjuka patienter i Sverige ett eller flera organ ersatta genom transplantation…

» Läs mer

» Visa alla nyheter

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt