Till startsidan

Stockholm

Verksamheten

Vävnadsinrättningen ligger på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm och har funnits sedan 1987. I dag erhåller vi donerad vävnad från 4 st sjukhus i vår region, Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus, Karolinska Solna och Södersjukhuset samt från Rättsmedicin i Solna. Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 150 avlidna donatorer varje år. Vårt mål är 250 donatorer/år.

På vävnadsinrättningen arbetar 2 biomedicinska analytiker. Utredningen av donatorer sker via Regionalt Donationscentrum (RDC) i Solna.

Vävnadsinrättningen bearbetar, förvarar, kvalitetskontrollerar samt preparerar vävnaden inför transplantation.Beställning av hornhinnetransplantat kommer i huvudsak från det egna sjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus. Där finns 3 st. transplanterande kirurger anställda. Vävnadsinrättningen färdigställer mestadels DSAEK-transplantat men kan även färdigställa andra transplantat efter behov. Vävnadsinrättningen gör även tillvaratagande och beredning av amnionhinnor och tillverkar autologa serumdroppar
Vävnad som inte används till patienter, och som är godkänd för annat medicinskt ändamål, tas omhand av forskargrupper på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Namn på Vävnadsinrättningen och kvalitetssystem:

Vävnadsinrättningen vid S:t Eriks Ögonsjukhus
EU-kod SE 001111
Renrum C och D
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

Kontakt

e-post: vavnad.sankterik@regionstockholm.se

Besöksadress:
S:t Eriks Ögonsjukhus
Eugeniavägen 12
171 46 Solna
Tel: 08-123 230 49
Hemsida: www.sankterik.se