Till startsidan

Kurser

Förklarande text till bilderna:

  • Grönt vänder sig till personal som arbetar inom IVA.
  • Gult vänder sig till personal som arbetar inom IVA samt inom övrig sjukvård och vill veta mer om organ- och vävnadsdonation. Kursen ges regionalt kontakta lokalt donationsansvariga för mer information.
  • Orange vänder sig till personal som utreder samtycke till organ- eller vävnadsdonation
  • Blått vänder sig till personal som arbetar med vävnader

EDHEP European Donor Hospital Education Programme

Syfte med kursen
Att öka medvetenheten om hur sjukvårdspersonalen kan använda sig själva, sina egna kunskaper och erfarenheter i mötet med människor i kris.

 Att öka insikten om hur personalen påverkar närståendes möjlighet till krisbearbetning.

 Att träna förmågan att förmedla brytpunktsbeslut och dödsbesked samt samtala om donation.

 Att ge förutsättning för att den döende/avlidnesinställning till donation klarläggs och att vården agerar i enlighet meddennes vilja.

Kurs i vävnadsdonation

Syfte med kursen
Att förmedla kunskap om donation, tillvaratagande, bearbetning och transplantation av vävnad (t ex kardiovaskulär vävnad, ögonvävnad, hud, senor och ben) samt gällande regelverk.

Kursens innehåll kommer fokuseras på vävnadsdonation från avlidna donatorer

Samtal med närstående och samtyckesutredning för vävnadsdonation från avlidna

Syfte med kursen
Att deltagarna efter kursen skall känna sig trygga i samtal med närstående om den avlidnes inställning till donation och donatorskaraktärisering.

Att deltagarna får med sig kunskaper om lagstiftning/föreskrifter och samtyckesreglergällande vävnadsdonation.