Till startsidan

Örebro 

Verksamheten

Örebros hornhinnebank ligger på Universitetssjukhuset i Örebro, och har funnits sedan 1989. I dag erhålles donerad vävnad från 8 st sjukhus i vår region, Örebro, Karlskoga, Lindesberg, Karlstad, Falun, Uppsala, Västerås och Enköping. Vi omhändertar hornhinnor från ungefär 150 avlidna donatorer varje år. Vårt mål är 200 donatorer/år.

På Hornhinnebanken arbetar 3 st biomedicinska analytiker,  3 st koordinatorer som delar på en 100 % tjänst samt en regionsamordnare. Våra koordinatorer utreder lämpliga donatorer från USÖ, Karlskoga samt Lindesbergs lasarett. Övriga sjukhus i regionen utreder donatorer från respektive sjukhus

Hornhinnebanken bearbetar, förvarar, kvalitetskontrollerar samt preparerar vävnaden inför transplantation.Beställning av Hornhinnor och transplantat kommer i huvudsak från Universitetssjukhuset i Örebro. Där finns 3 st transplanterande kirurger anställda. Hornhinnebanken färdigställer DSAEK och DMEK-transplantat.

Hornhinnebanken i Örebro gör även tillvaratagande och bearbetning av amnion samt tillverkar autologa serumdroppar. Vi tillverkar även serumdroppar på Karlskoga lasarett till patienter från Universitetssjukhuset i Linköping.

Namn på Vävnadsinrättningen och kvalitetssystem:

Vävnadsinrättning verksamhetsområde laboratoriemedicin, Region Örebro län
EU-kod 000769
Renrum D
Inrättningen har tillstånd från Socialstyrelsen

Kontakt

e-post: Hornhinnebank@regionorebrolan.se

Postadress:
Universitetssjukhuset i Örebro
Hornhinnebanken, M-huset, våning 1, hiss M2
701 85 Örebro
Tel: 019-6024581