Till startsidan

Dokument

Vävnadområdesgrupp Ben.

Metodbeskrivning
Typ » Titel » Senast ändrad
Word-dokument Metodbeskrivning bentransplantation från levande donator 20181205   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 1.1. Hälsodeklaration 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 1.2 Följdfrågor till hälsodeklarationen 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 1.3 Samtycke till benvävnadsdonation 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 2.1.a Tillvarataganderapport allogen benvävnad serologi och PCR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 2.1.b Tillvarataganderapport allogen benvävnad serologi 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 6.1.a Användanderapport allogen benvävnad VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 6.1.b Användarrapport allogen benvävnad VI SLL 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 8.1 Transportsedel 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 8.2 Validering av transportboxar 2010   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 8.3 Validering temperatur vävnad transport 2015   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 12.1 Egenkontroll levande donator 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
Word-dokument Bilaga 12.2 Ledningens genomgång 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 15.1 Allvarlig avvikande händelse 2016-03-18   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.a Tillvarataganderapport autolog benlambå VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.b Processjournal autolog benlambå VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.c Användanderapport autolog benlambå VGR 2023-04-21   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Bilaga 17.1.d Tillvarataganderapport och användarrapport autolog benlambå RS 2023-04-21 2022   Ladda ned 2023-05-23
Rapporter och riktlinjer
Typ » Titel » Senast ändrad
PDF-dokument Karensregler COVID 19 VOG ben 2023-02-27   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Tillvaratagande av allogena sentransplantat ÖSD 2013   Ladda ned 2023-05-23
PDF-dokument Vävnadsrådets stöd vid väsentlig förändring 20210519   Ladda ned 2023-05-23
Övrigt
Typ » Titel » Senast ändrad
Excel-dokument Kontaktpersoner köp av benvävnad 2022-12-08   Ladda ned 2023-05-23

»Se samtliga dokument