Till startsidan

Uppsala,VOPK

Cell – Cellterapiverksamhet – Uppsala VOPOK

Vävnadsinrättningen vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi, Akademiska sjukhuset

Cellterapiverksamheten vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala, omfattar framställning av autologa hudceller, keratinocyter, för transplantation till patienter med omfattande brännskador. Klinisk användning av odlade keratinocyter har varit i bruk sedan tidigt 1980-tal och utgör en viktig del i en livräddande behandling av en patientgrupp där få behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset är sedan år 2010, ett av två centra i landet med uppdrag för nationella högspecialiserad vår av patienter med brännskador.  Läs mer om brännskadebehandling i Uppsala HÄR.

Övrig verksamhet vid vävnadsinrättningen omfattar uppbyggnad av en svensk hudbank för donerad allogen hud som ska användas som biologiskt sårläkningsförband. Behovet av donerad hud är stort, en ökad tillgång skulle kunna göra att fler patientgrupper skulle kunna få ta del av behandling med donerad allogen hud.

Även autolog patienthud förvaras från en operation i avvaktan på ytterligare operation. Att flytta tunna sjok av frisk hud från en del av kroppen som inte är brännskadad i syfte att täcka den skadade delen är del av den gängse vården av en brännskadad patient – men vid för omfattande brännskada uppstår en brist av patientegen hud att flytta och behovet av att kunna odla upp nya keratinocyter från patienten uppstår.

Anläggning och kvalitetssystem

Verksamheten bedrivs vid renrumsanläggningen vid Rudbeck laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Vävnadsinrättningen vid VO Plastikkirurgi och käkkirurgi driver vår verksamhet i två renrum med tillhörande system av slussar, övrig del av renrumsanläggningen rymmer verksamheten vid Akademiska laboratoriets vävnadsinrättning.

Verksamheten vid vävnadsinrättningen omfattas av ett kvalitetsledningssystem. Vävnadsinrättningen är en del av Verksamhetsområdet för Plastikkirurgi och käkkirurgi som är kvalitetscertifierat sedan år 2016 enligt SS-EN 15224 och ISO 9001.

För framställning av keratinocyter, hudceller, innehas dubbla tillstånd från Läkemedelsverket. Dels tillverkningstillstånd inom ramen för sjukhusundantaget och tillstånd för verksamhet vid vävnadsinrättning.

Tillstånd från Socialstyrelsen som vävnadsinrättning finns för allogen donorhud och hantering av autolog patienthud.

Stöd vid samarbete

Välkommen att kontakta oss för etablering av nya samarbeten och projekt inom cellterapiverksamhet.