Till startsidan

Utbildning

Nationell kurs

Kursen ”Från benbank till vävnadsinrättning” är en tvådagars kurs som hittills genomförts vid tre tillfällen, 2016, 2017 och 2022. Nästa kurs planeras till 2024. 

Målgruppen för kursen är alla som har ett specifikt ansvar inom Vävnadsinrättningen oavsett om man är sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, undersköterska eller läkare. 

Kursen omfattar bland annat: 

  • Regelverket för verksamheten 
  • Kvalitetsledningssystem som följer regelverket 
  • Utredning och godkännande av donatorer 
  • Tillvaratagande och godkännande av vävnad 
  • Förvaring och transport av vävnad 
  • Krav på dokumentation och spårbarhet
  • Ben och senvävnadens olika användningsområden 
  • Benkvalitet och vad den kan påverkas av 
  • Införande och användning av ett IT-stöd som passar verksamheten 

Introduktionsutbildning för dig som arbetar inom en vävnadsinrättning för ben 

Välkommen till en introduktion om Vävnadsinrättningar för ben. Utbildningen tar ca 20 minuter att genomföra. Starta introduktionsutbildning  

Titta även gärna på andra kurser som arrangeras inom Vävnadsrådets regi, se Startsidan ”kurser”

Aktuella kurser