Vävnadsrådet logo

Kontaktuppgifter

Funktionsbrevlåda: info@vavnad.se

NamnRollE-post
Anna Björkland
Mali Sjetne Rosdahl
Ordförande
Vice ordförande
anna.bjorkland@regionuppsala.se
mali.sjetnerosdahl@skane.se
Catharina LindborgUtbildningssamordnarecatharina.lindborg@skane.se
Gunilla BlomstedtKansliGunilla.Blomstedt@skr.se
Vävnadsrådets kansli

Samtliga kontaktuppgifter
»Förnamn  »Efternamn »Funktion »Region »e-post
Robert Wien Benbanksansvarig Region Sörmland robert.Wien@regionsormland.se
Catharina Lindborg Nationell utbildningssamordnare Kansliet catharina.lindborg@skane.se
Catharina Lindborg Ordförande utbildningsgruppen catharina.lindborg@skane.se
Hans Lidén Ordförande VOG Kardiovaskulär vävnad, Vävnadsrådet hans.liden@vgregion.se
Peter Wildeman Ordförande VOG ben, Vävnadsrådet peter.wildeman@regionorebrolan.se
Beatrice Aspevall-Diedrich Ordförande VOG blod, Vävnadsrådet beatrice.aspevall-diedrich@regionstockholm.se
Alexandra Karström Ordförande VOG cell, Vävnadsrådet Uppsala alexandra.karstrom@akademiska.se
Carina Forslund Ordförande VOG Hornhinnor, Vävnadsrådet Carina.Forslund@skane.se
Juliane Baumgart Ordförande VOG Könsceller, Vävnadsrådet juliane.baumgart@regionorebrolan.se
Ingrid Sandgren Ordförande VOG Organ, Vävnadsrådet ingrid.sandgren@vgregion.se
Ewa Lassén Ordförande VOG stamceller, Vävnadsrådet ewa.lassen@vll.se
Anna Björkland Regional Vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Sjukvårdsregion Mellansverige anna.bjorkland@regionuppsala.se
Camilla Hildesjö Regional Vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Östergötland/Sydöstra sjukvårdsregionen Camilla.Hildesjo@regionostergotland.se
Mikael Wiberg Regional Vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Norra sjukvårdsregionen mikael.pj.wiberg@umu.se
Jan Holgersson Regional Vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Västra Götaland jan.holgersson@vgregion.se
Mali Sjetne Rosdahl Regional Vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Södra sjukvårdsregionen mali.sjetnerosdahl@skane.se
Leif Törkvist Regional Vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Stockholm/Gotland leif.torkvist@sll.se
Gustav Ekbäck Regional vävnadssamordnare, Vävnadsrådet och AU Örebro gustav.ekback@regionorebrolan.se
Annika Magndal Tf. vävnadssamordnare Jönköping annika.magndal@rjl.se
Anna Björkland Vävnadsrådets ordförande anna.bjorkland@regionuppsala.se
Mali Sjetne Rosdahl Vävnadsrådets vice ordförande mali.sjetnerosdahl@skane.se
Anders Henriksson Vävnadssamordnare Västernorrland anders.henriksson@rvn.se
Sanda Beglerbegovic Vävnadssamordnare Kronoberg sanda.beglerbegovic@kronoberg.se
Linnéa Nilsson Vävnadssamordnare Kalmar linnea.nilsson2@regionkalmar.se.
Petter Sundell Vävnadssamordnare Västmanland petter.sundell@regionvastmanland.se
Anders Krakau Vävnadssamordnare Dalarna anders.krakau@regiondalarna.se
Eva Almén Åström Vävnadssamordnare Gävleborg eva.almen.astrom@regiongavleborg.se
Linnéa Örnberg Vävnadssamordnare Värmland linnea.ornberg@regionvarmland.se
Fredrik Nielsen Vävnadssamordnare Södra Halland fredrik.nielsen@regionhalland.se
Tomas Ericson Vävnadssamordnare Benbanken Blekinge tomas.ericson@regionblekinge.se
Klas Stenström Vävnadssamordnare/ Benbank Norrbotten-Piteå klas.stenstrom@norrbotten.se
Gunilla Widegren Vävnadssamordnare/ansvarig benbank, Vävnadsrådet och AU Jämtland/Härjedalen gunilla.widegren@regionjh.se