Till startsidan

Cellterapiverksamhet

Cell-Cellterapiverksamhet

Vid universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg, Linköping och Lund pågår, på uppdrag av svensk hälso- och sjukvård, arbete med att bedriva eller upprätta cellterapiverksamhet. Vid dessa verksamheter finnas bl.a.:

 • Sakkunskap och expertis vad gäller hantering av vävnader och celler för användning på människa, samt för ev. tillverkning av läkemedel för avancerad terapi, på eng: advanced therapy medicinal products (ATMP)
 • Renrumsanläggning för hantering av vävnader och celler för användning på människa, samt för ev. tillverkning av ATMP
 • Erforderliga tillstånd för att bedriva vävnadsinrättning
 • Erforderliga tillstånd för ev. tillverkning av ATMP
 • Erforderliga tillstånd för ev. import/export av vävnader/celler
 • Erforderliga tillstånd för ev. partihandel
 • En verksamhetschef med ansvar för vävnadsinrättningen
 • En medicinskt ansvarig med ansvar för tillvaratagande av startmaterial och behandling av patient
 • En sakkunnig med ansvar för certifiering och frisläppning (vid tillverkning av ATMP)
 • Produktionspersonal och en kvalitetsansvarig person
 • En kontaktperson för cellterapiverksamheten (se under respektive verksamhet)

Syftet med att presentera cellterapiverksamheterna på denna hemsida är:

 • Att synliggöra cellterapiverksamheterna
 • Att underlätta för personal inom vård och forskningsverksamhet inom cellterapiområdet att knyta kontakter med varandra och att etablera samarbeten
 • Att möjliggöra för externa intressenter att knyta kontakt med cellterapiverksamheterna