Till startsidan

Cellterapiverksamhet

Vid universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg, Linköping och Lund pågår, på uppdrag av svensk hälso- och sjukvård, arbete med att upprätta cellterapiverksamhet.  Vid dessa verksamheter är ambitionen att det bl. a. ska finnas:

 • Sakkunskap och expertis vad gäller hantering av vävnader och celler för användning på människa, samt för ev. tillverkning av läkemedel för avancerad terapi, s. k. advanced therapy medicinal products (ATMP)
 • Renrumsanläggning för hantering av vävnader och celler för användning på människa, samt för ev. tillverkning av läkemedel för avancerad terapi/ATMP
 • Erforderliga tillstånd för att bedriva vävnadsinrättning
 • Erforderliga tillstånd för ev. tillverkning av läkemedel för avancerad terapi/ATMP
 • Erforderliga tillstånd för ev. import/export av vävnader/celler
 • Erforderliga tillstånd för ev. partihandel
 • En verksamhetschef med ansvar för vävnadsinrättningen
 • En medicinskt ansvarig med ansvar för behandling av patient
 • En sakkunnig med ansvar för frisläppning (vid tillverkning av läkemedel för avancerad terapi/ATMP)
 • Produktionspersonal och en kvalitetsansvarig person
 • En kontaktperson för cellterapiverksamheten (se under respektive verksamhet)

 

Syftet med att presentera cellterapiverksamheterna på denna hemsida är:

 • Att synliggöra cellterapiverksamheterna
 • Att underlätta för personal inom vård och forskningsverksamhet inom cellterapiområdet att knyta kontakter med varandra och att etablera samarbeten
 • Att möjliggöra för externa intressenter att knyta kontakt med cellterapiverksamheterna

Vävnadsrådet arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting med stöd till sjukvården från donation till transplantation

» Om vävnadsrådet » Kontakt